Περιήγηση: Αλαξάντερ Βούτσιτς

Διεθνή
Ο Βούτσιτς κατηγορεί την Ουκρανία και χώρα της ΕΕ, για απειλές περί τοποθέτησης βομβών σε αεροσκάφη της Air Serbia

Ο σέρ­βος πρό­ε­δρος Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς κατη­γό­ρη­σε χθες βρά­δυ την Ουκρα­νία και χώρα μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, την οποία δεν κατονόμασε,…

Διεθνή
Πιέσεις και παρενοχλήσεις από τους Δυτικούς και το ΝΑΤΟ καταγγέλλει ο Βούτσιτς

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς απο­κά­λυ­ψε σε συνέ­ντευ­ξή του στην σερ­βι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση (RTS) ότι στην τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία που…