Περιήγηση: αλγόριθμος

Επιστήμη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διαβάσει τις σκέψεις μας; Μπορεί τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο;

Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης // Ο εργάτης στον καπιταλισμό έχει μερικές ενοχλητικές για το κεφάλαιο συνήθειες και ελαττώματα. Θέλει να τραφεί, να…