Περιήγηση: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Πολιτισμός
Ανοιχτή επιστολή ΚΚΕ: Αγαπημένη μας Τερψιχόρη, γονατίζουμε και σου ζητούμε ταπεινά συγγνώμη

Με ανοι­χτή της επι­στο­λή που δημο­σιεύ­τη­κε στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» (στις 27/12) η Αλε­ξάν­δρα Παπα­στε­φά­νου, κόρη της μαέ­στρου και μουσουργού…