Περιήγηση: Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Διεθνή
Σερβία — Κόσοβο — ΕΕ: Βούτσιτς και Κούρτι στις Βρυξέλλες για χωριστές συναντήσεις με τον Ζ. Μπορέλ

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς και ο Άλμπιν Κούρ­τι, πρω­θυ­πουρ­γός του ΝΑΤΟι­κού προ­τε­κτο­ρά­του του Κοσό­βου, ανα­κοί­νω­σαν ότι θα αντα­πο­κρι­θούν στην πρό­σκλη­ση του…

Διεθνή
Κόσοβο: ΝΑΤΟκρατούμενοι οι σερβικοί δήμοι του προτεκτοράτου

Εκα­το­ντά­δες στρα­τιώ­τες του ΝΑΤΟ, με πλή­ρη εξάρ­τυ­ση, έχουν ανα­πτυ­χθεί στους μεγά­λους σερ­βι­κούς δήμους του βόρειου Κοσό­βου, όπου πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις της Πρί­στι­να επι­χει­ρούν από…

Διεθνή
Σερβία-Κόσοβο: Ο Βούτσιτς καλεί τους δυτικούς να συνετίσουν την Πρίστινα πριν να είναι πολύ αργά

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς συγκά­λε­σε συνά­ντη­ση με εκπρο­σώ­πους της «Quinte», δηλα­δή των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, της Γερ­μα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και της…

Επικαιρότητα
Σερβία: Μεγάλη διαδήλωση ακροδεξιών-εθνικιστών υπέρ της Ρωσίας στο Βελιγράδι

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εθνι­κι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων υπέρ της Ρωσί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθές Παρα­σκευή στο κέντρο του Βελι­γρα­δί­ου. Οι δια­δη­λω­τές, κρα­τώ­ντας ρωσικές,…

Διεθνή
Σερβία: Επανεξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Από τον πρώ­το γυρό επα­νε­κλέ­γε­ται πανη­γυ­ρι­κά ο Σέρ­βος πρό­ε­δρος Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς. Σύμ­φω­να με ανε­πί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε η εται­ρία δημοσκοπήσεων…

Διεθνή
Αλ. Βούτσιτς για Τζόκοβιτς: Πρόθεση των αυστραλιανών αρχών ήταν να ταπεινωθεί ο Τζόκοβιτς

Όλη η δια­δι­κα­σία στην υπό­θε­ση Τζό­κο­βιτς έμοια­ζε με «κυνή­γι μαγισ­σών» δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς σχο­λιά­ζο­ντας την απόφαση…