Περιήγηση: Αλεξάντερ Λουκασένκο

Ατέχνως
Ο Πριγκόζιν θα μετακομίσει στη Λευκορωσία βάσει της συμφωνίας για τη Βάγκνερ που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Λουκασένκο

Ο Γκ. Πρι­γκόζ­νι, με παρέμ­βα­ση του Λευ­κο­ρώ­σου συμ­μά­χου του Λου­κα­σέν­κο, συμ­φώ­νη­σε να στα­μα­τή­σει την προ­έ­λα­ση προς τη Μόσχα, να υποχωρήσουν…

Επικαιρότητα
Λουκασένκο: Η Ουκρανία εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο ισχυ­ρί­σθη­κε σήμε­ρα ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας ανα­χαί­τι­σαν πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­τη­καν από την…

Διεθνή
Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα αναπτύξει «πυρηνικά όπλα» σε περίπτωση απειλής από τη Δύση

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο, σύμ­μα­χος της Μόσχας, δήλω­σε σήμε­ρα πως η χώρα του είναι έτοι­μη να φιλο­ξε­νή­σει «πυρη­νι­κά…

Διεθνή
Διαδηλώσεις και εκβιασμοί στη Λευκορωσία εναντίον του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο

Το «Ατέ­χνως» παρα­κο­λου­θεί με τη δέου­σα σοβα­ρό­τη­τα τα όσα συμ­βαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα στη Λευ­κο­ρω­σία, μιας χώρας που βρί­σκε­ται κυριολεκτικά…

Διεθνή
Η Λευκορωσία στις «μυλόπετρες» του εκμεταλλευτικού συστήματος και των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων

Στις 10 Αυγού­στου, την επο­μέ­νη των λευ­κο­ρω­σι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, στο λιμά­νι της λιθουα­νι­κής πόλης Κλάι­πε­ντα έδε­σε τάν­κερ με 76 χιλιάδες…

Διεθνή
Επαφές Πούτιν με Μέρκελ, Σαρκοζί και Μισέλ για τη Λευκορωσία

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι εκα­τέ­ρω­θεν παρεμ­βά­σεις στη Λευ­κο­ρω­σία, η οποία μετα­τρέ­πε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο σε πεδίο ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων με αφορ­μή τις διαδηλώσεις…