Περιήγηση: Αλεξανδούπολη

Πολιτική
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: «Κόμβος» ΑμερικανοΝΑΤΟικών για το «καζάνι που βράζει» σε Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα

Την από­βα­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού «επι­θε­ω­ρούν» σήμε­ρα Πανα­γιω­τό­που­λος και Πάιατ Στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης θα βρε­θούν σήμε­ρα Παρα­σκευή ο υπουργός…