Περιήγηση: Αλεξιπτωτιστές

Επικαιρότητα
Kreta Memorial: Τα «μάζεψαν» οι νοσταλγοί των Ναζί μετά την κατακραυγή — Τα ερωτήματα παραμένουν

Έπει­τα από την κατα­κραυ­γή που ξεση­κώ­θη­κε τα… «κομά­ντο» της επο­νο­μα­ζό­με­νης «Ένω­σης Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» (European Paratroopers Association) φρό­ντι­σαν να αφαι­ρέ­σουν από…

Ανακοινώσεις
ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ: Ανεπιθύμητοι οι υμνητές των ναζί στο νησί μας

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την εκδή­λω­ση που προ­γραμ­μα­τί­ζει η παρα­στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση «Σύν­δε­σμος Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» για να τιμή­σει του ναζί αλεξιπτωτιστές…

Επικαιρότητα
Χυδαία πρόκληση! Ευρωπαϊκή «οργάνωση αλεξιπτωτιστών» θα γιορτάσει την εισβολή των Ναζί στην Κρήτη!

Πρό­κλη­ση απέ­να­ντι στα αντι­φα­σι­στι­κά αισθή­μα­τα του λαού της Κρή­της και όλης της Ελλά­δας απο­τε­λεί η πρό­θε­ση της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης οργά­νω­σης «Ένω­ση…