Περιήγηση: Αλιεργάτες

Επικαιρότητα
Κ. Παπαδάκης: Τα 13 χρόνια φυλάκισης θα γίνουν 34 μήνες — Πιθανόν να ζητήσουμε έφεση για την υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων

«Τελι­κά η φυλα­κή για ποιον είναι; Για την καθα­ρί­στρια;» ανα­ρω­τή­θη­κε ο συνή­γο­ρος πολι­τι­κής Αγω­γής στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, Κώστας…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ναζισμός χωρίς εγκληματική πράξη δεν υπάρχει — Να ανακαλέσει η Αδαμαντία Οικονόμου την πρότασή της

Να ανα­κα­λέ­σει την πρό­τα­σή της, που αθω­ώ­νει τη ναζι­στι­κή δολο­φο­νι­κή Χρυ­σή Αυγή, κάλε­σε την εισαγ­γε­λέα Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ο εκ των…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Θρασυδειλία χρυσαυγιτών μέχρι αυτοεξευτελισμού

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν μέχρι σήμε­ρα, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης οι απο­λο­γί­ες των χρυ­σαυ­γι­τών (Δ. Αγριο­γιάν­νη, Μάρ. Ευγε­νι­κού, Θωμ. Μαρία, Κ.Παπαδόπουλου)…