Περιήγηση: Αλκίνοος Ιωαννίδης

Εκδηλώσεις
Συναυλία αλληλεγγύης στους Grup Yorum στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Τρίτη 21 Ιούλη

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης για τους αγω­νι­ζό­με­νους καλ­λι­τέ­χνες του τουρ­κι­κού συγκρο­τή­μα­τος Grup Yorum διορ­γα­νώ­νε­ται αύριο, Τρί­τη 21 Ιού­λη, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Καισαριανής.…

Εκδηλώσεις
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Μέγαρο για δύο συναυλίες καθολικά προσβάσιμες στους αναπήρους

Ο Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης συνα­ντά­ται ξανά με την «Κίνη­ση Ανά­πη­ρων Καλ­λι­τε­χνών» και παρου­σιά­ζει δύο πτυ­χές της δημιουρ­γι­κής του πορεί­ας σε δύο…