Περιήγηση: Αλκης Αλκαίος

Μουσική
Νέο τραγούδι Θάνου Μικρούτσικου — Άλκη Αλκαίου με τον Δημήτρη Κανέλλο: “Όσα ονειρευτήκαμε” (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέο single από τον Δημή­τρη Κανέλ­λο “Όσα ονει­ρευ­τή­κα­με” Μου­σι­κή: Θάνος Μικρού­τσι­κος — Ποί­η­ση: Άλκης Αλκαί­ος Ο Δημή­τρης Κανέλ­λος παρου­σιά­ζει το…

Μουσική
5+1 αξέχαστα τραγούδια σε στίχους Άλκη Αλκαίου

Γεν­νη­μέ­νος στις 23 Νοεμ­βρί­ου 1949, ο Άλκης Αλκαί­ος – κατά κόσμον Βαγ­γέ­λης Λιά­ρος – υπήρ­ξε ένας ποι­η­τής του ελλη­νι­κού πολι­τι­κο-κοι­νω­νι­κού τρα­γου­διού. Μετέ­πλα­σε όνει­ρα, συναι­σθή­μα­τα και αγωνίες…

Εκδηλώσεις
Θάνος Μικρούτσικος: «Το ΚΚΕ είναι το πιο ιστορικό κόμμα στην Ελλάδα και από τα ιστορικότερα του κόσμου»

Σε ένα ασφυ­κτι­κά γεμά­το «Παλαί Ντε Σπορ», χιλιά­δες κόσμου παρα­κο­λού­θη­σαν το από­γευ­μα της Κυρια­κής μια συγκλο­νι­στι­κή συναυ­λία, υπό τους ήχους της μουσικής…