Περιήγηση: Αλκιβιάδης Στεφανής

Επικαιρότητα
Δεν θα παραστεί ο Στεφανής στην άθλια εκδήλωση μίσους στο Βίτσι; — Θα εκπροσωπηθεί η ΝΔ

Ανέ­κρου­σε πρύ­μνα η κυβέρ­νη­ση, ως φαί­νε­ται, σχε­τι­κά με την παρου­σία του υφυ­πουρ­γού Άμυ­νας Αλκι­βιά­δη Στε­φα­νή στην άθλια, αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκδή­λω­ση της Ένωσης…

Επικαιρότητα
Μητροπολίτης Χίου: Απόγονοι των Οθωμανών κατακτητών οι πρόσφυγες — Επικρότησε ο Αλκ. Στεφανής

Βολές κατά των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών εκτό­ξευ­σε ο Μητρο­πο­λί­της Χίου Μάρ­κος κατά την τέλε­ση Δοξο­λο­γί­ας στις Καρυ­ές με αφορμή…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ερωτηματικά για τα σχέδια της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες

Ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λούν τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες. Στην πρό­σφα­τη παρου­σί­α­ση των σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης από…