Περιήγηση: Αλλαγές στο Λύκειο

Παιδεία
Αλλαγές στο Λύκειο: Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για απολυτήριο και εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ — Από πότε ισχύουν

Το τελι­κό σχέ­διο για το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Το σχέ­διο αποτελεί…