Περιήγηση: αλληλογραφία

Διεθνή
Οι Παλαιστίνιοι θα παραλάβουν επιτέλους 8 τόνους αλληλογραφία που την καθυστερούσε επί οκτώ χρόνια το Ισραήλ

Οι Παλαι­στί­νιοι στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη περι­μέ­νουν με ανυ­πο­μο­νη­σία να παρα­λά­βουν επι­τέ­λους περισ­σό­τε­ρους από 10 τόνους γραμ­μά­των και δεμά­των που…