Περιήγηση: Αλμπέρτος Ναρ

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σέρνουν στα δικαστήρια μέλη του ΣΦΕΑ — Η ιστορική μνήμη δεν παραχαράσσεται

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974 (ΣΦΕΑ) τονί­ζει: Εκδι­κά­ζε­ται τη Δευ­τέ­ρα 10 Οκτω­βρί­ου στο Πολυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο Θεσσαλονίκης…