Περιήγηση: Αλμπέρτο Φερνάντες

Διεθνή
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Ο Πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε στάση πληρωμών

Την δια­πί­στω­ση ότι η Αργε­ντι­νή βρί­σκε­ται «ουσια­στι­κά σε στά­ση πλη­ρω­μών», επι­βε­βαί­ω­σε χθες Κυρια­κή ο νεο­ε­κλε­γείς σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος της Αλμπέρ­το Φερνάντες,…