Περιήγηση: Αλμπέρ Καμί

Πρόσωπα
Σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου 1960 σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Αλμπέρ Καμί

Στις 4 Ιανουα­ρί­ου 1960 σκο­τώ­νε­ται σε αυτο­κι­νη­τι­κό δυστύ­χη­μα ο Αλμπέρ Καμί. Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος και φιλό­σο­φος. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των…