Περιήγηση: Αλ. Τσίπρας

Υγεία
Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατόμων…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αλ. Τσίπρας: Είμαστε περήφανοι που εκφράσαμε το «γαμώτο» του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα

Από τη στιγ­μή της ανα­κοί­νω­σης του δημο­ψη­φί­σμα­τος ήταν καθα­ρός, από τα τιθέ­με­να ερω­τή­μα­τα, ο φενα­κια­σμέ­νος χαρα­κτή­ρας του. Και όσο πλησιάζαμε…