Περιήγηση: Αμάρυνθος

Πολιτισμός
Σημαντικά ευρήματα στο Ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο Ευβοίας

Σημα­ντι­κά ευρή­μα­τα απο­κα­λύ­φθη­καν φέτος στην περιο­χή Παλαιο­χώ­ρια της Αμα­ρύν­θου Ευβοί­ας, όπου το 2017 εντο­πί­στη­κε το ιερό της Αμα­ρυ­σί­ας Αρτέ­μι­δος, ένα…