Περιήγηση: Αμέρισσα Έρση Φτούλη

Κοινωνία
Η κατάπτυστη κατάληξη της θλιβερής «αριστερής» δημοτικής αρχής στη Νέα Ιωνία!

Γρά­φει ο ΝΕΟ-Ιωνιώ­της // Στή­νει απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων μετά και την ηχη­ρή απο­δο­κι­μα­σία των Νεοϊ­ω­νι­τών που έστει­λαν στη τρί­τη θέση τον τέως δήμαρχο…