Περιήγηση: Αμβρόσιος

Επικαιρότητα
Αμετανόητος σκοταδιστής ο Αμβρόσιος: «Το μόνιμο φάρμακο που έπινα για τον κορονοϊό ήταν ο αγιασμός»!

Στην… «μεσι­τεία της Υπε­ρα­γί­ας Θεο­τό­κου και του Αγί­ου Νεκτα­ρί­ου» απο­δί­δει ο ακρο­δε­ξιός πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των Αμβρό­σιος το απο­τέ­λε­σμα των ιατρικών…

Κοινωνία
Κορονοϊός: Και άλλος μητροπολίτης θετικός όπως και 9 μοναχές σε μονή που επισκέφτηκε ο Αμβρόσιος

Θετι­κός στον κορο­νο­ϊό βρέ­θη­κε, ύστε­ρα από τεστ μορια­κού ελέγ­χου στο οποίο υπο­βλή­θη­κε, ο μητρο­πο­λί­της Κίτρους, Κατε­ρί­νης και Πλα­τα­μώ­νος Γεώρ­γιος. Σύμφωνα…

Επικαιρότητα
Ο Μεσαίωνας είναι εδώ: Ο Αμβρόσιος… αφόρισε Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά

Τον… «πόλε­μο» στην κυβέρ­νη­ση κήρυ­ξε ο χου­ντι­κός πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των και Αιγια­λεί­ας Αμβρό­σιος, προ­χω­ρώ­ντας σήμε­ρα σε μαζι­κό… αφο­ρι­σμό των Κ.Μητσοτάκη, Ν.…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ευλογίες

Κάνο­ντας έναν απο­λο­γι­σμό όσων ακο­λού­θη­σαν τη συνά­ντη­ση Αμβρό­σιου — Κου­ρου­μπλή, έχου­με τα εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ προει­δο­ποί­η­σε τον Κου­ρου­μπλή με απόσυρση…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Έτσι πολεμάνε τους φασίστες — Και η Κουντουρά με τον Αμβρόσιο!!!

Μετά τον υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώ­ην υπουρ­γό, Π. Κου­ρου­μπλής, σε φωτο­γρα­φί­ες με τον Μητρο­πο­λί­τη Αιγια­λεί­ας και Καλα­βρύ­των Αμβρόσιο,…