Περιήγηση: Αμερικάνικος στόλος

Κοινωνία
Η… γυμνή αλήθεια

Ένας κάτοι­κος της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης «απα­θα­νά­τι­σε» μερι­κούς από τους Αμε­ρι­κα­νούς ναύ­τες του «USS Arlington» που έδε­σε στο λιμά­νι της πόλης το…