Περιήγηση: Αμερικάνοι

Απόψεις
Της… Κορέας

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Οι ΗΠΑ είναι η μεγά­λη… δημο­κρα­τι­κή χώρα που δια­φε­ντεύ­ει τον πλα­νή­τη. Καλή χώρα! Μέχρι που ξαλαφρώνει…

Σαν Σήμερα
8 Ιουνίου 1972 — Μια φωτό ντοκουμέντο των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού

Νοτιο­βιετ­να­μέ­ζοι στρα­τιώ­τες της 25ης Μεραρ­χί­ας ακο­λου­θούν μικρά τρο­μο­κρα­τη­μέ­να παι­διά, τα οποία τρέ­χουν τρο­μαγ­μέ­να μετά από ρίψη βομ­βών ναπάλμ ενα­ντί­ον πιθανών…