Περιήγηση: Αμερική

Διεθνή
Πρέσβης Βενεζουέλας: Η μαζική μετανάστευση είναι εγγενές φαινόμενο στην αμερικανική ήπειρο, δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα λόγω της κρίσης

Την αισιο­δο­ξία του για τη βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης στη χώρα του εξέ­φρα­σε μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρέ­σβης της Βενε­ζου­έ­λας στην…

Διεθνή
Καπιταλιστικός οδοστρωτήρας: Για ραγδαία φτωχοποίηση των συνταξιούχων στις ΗΠΑ κάνει λόγο νέα έρευνα

Πρό­σφα­τη έρευ­να του Κέντρου Οικο­νο­μι­κής Πολι­τι­κής και Ανά­λυ­σης «Schwartz» προ­μη­νύ­ει ιδιαί­τε­ρα δυσά­ρε­στες εξε­λί­ξεις για τους μελ­λο­ντι­κούς συντα­ξιού­χους στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.…