Περιήγηση: Αμερικανικά μαχητικά

Προτεινόμενο
Ρωσικό μαχητικό αναχαίτισε τρία αεροσκάφη των ΗΠΑ και Βρετανίας στη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος τύπου Su-27 απο­γειώ­θη­κε σήμε­ρα από ρωσι­κή αερο­πο­ρι­κή βάση που ανή­κει στην νότια στρα­τιω­τι­κή περι­φέ­ρεια για να αναχαιτίσει…