Περιήγηση: Αμερικανικές βάσεις

Διεθνή
Δορυφορικές φωτογραφίες μυστικής αμερικανικής αεροπορικής βάσης

Δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες μίας αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής αερο­πο­ρι­κής βάσης κάνουν τον τελευ­ταίο και­ρό τον γύρο του δια­δι­κτύ­ου. Οι φωτο­γρα­φί­ες απει­κο­νί­ζουν μαχη­τι­κά αεροσκάφη…

Διεθνή
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Σε βεληνεκές υψηλού κινδύνου βάζει την Ελλάδα η εμπλοκή στα ΝΑΤΟικά σχέδια

▪️ Κοι­νή η πολι­τι­κή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που θέλει την Ελλά­δα «Στρα­το­λό­γο» για λογα­ρια­σμό της διεύ­ρυν­σης ΝΑΤΟ…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή πορεία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί στην Θεσ­σα­λο­νί­κη από την Επι­τρο­πή Αγώ­να Ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις. Η πορεία…

Πολιτική
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΔΑ Εγκατάσταση — «μαμούθ», με το βλέμμα στις επόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

Σε μια εγκα­τά­στα­ση — «μαμούθ» μετα­τρέ­πε­ται η αερο­ναυ­τι­κή βάση των Αμε­ρι­κα­νών στη Σού­δα, με δεδο­μέ­να τα σχέ­διά τους, όπως υπηρετούνται…

Επικαιρότητα
Επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα: Σήμερα οι συγκεντρώσεις ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις

Σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 5 Οκτώ­βρη, στις 12 το μεση­μέ­ρι στο Σύνταγ­μα και στη συνέ­χεια σε πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία καλεί η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενάντια…

Απόψεις
Άκου, φασιστάκο…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Όταν, το 1991, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοι τους, με την ενερ­γό συν­δρο­μή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, εξορμούσαν…