Περιήγηση: αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια

Πολιτική
ΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ: Όχι στην συναυλία «ξέπλυμα» — Καμιά συναίνεση στους αμερικανοΝΑΤΟικούς πολεμικούς σχεδιασμούς

«Την ώρα που καθη­με­ρι­νά μεγα­λώ­νει η ανη­συ­χία του ελλη­νι­κού λαού για τις επι­πτώ­σεις από την εμπλο­κή της χώρας μας στους…

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σε «πραγματικό κίνδυνο» το πλήρωμα της «Ύδρας» για τα «καθήκοντα» του κεφαλαίου

Για ακό­μα πιο βαθιά εμπλο­κή στα σχέ­δια του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κού άξο­να στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση, εκθέ­το­ντας τον λαό και…