Περιήγηση: Αμερικανός πρέσβης

Επικαιρότητα
Κατέβασαν θέμα με δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη που αναφέρονταν σε ρώσικη ανάμειξη (;) στις ελληνικές εκλογές

Για από­πει­ρα ρωσι­κής ανά­μει­ξης σε ελλη­νι­κά ζητή­μα­τα φέρε­ται να κάνει λόγο ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης, Τζέ­φρι Πάιατ, προ­σπα­θώ­ντας να «προ­στα­τέ­ψει» τον…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Αφήστε κάτω την ιστορική φανέλα της ΑΕΚ» (Επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ στο εργοτάξιο του γηπέδου)

Μεγά­λες αντι­δρά­σεις στους κόλ­πους των φιλά­θλων της ΑΕΚ έχει προ­κα­λέ­σει η επί­σκε­ψη του πρέ­σβη των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ στο εργοτάξιο…