Περιήγηση: Αμμόχωστος

Ανακοινώσεις
ΑΚΕΛ: Καταδικάζει απερίφραστα την προκλητική επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα

Σε γρα­πτή δήλω­ση της Ελέ­νης Μαύ­ρου, μέλους του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου ΑΚΕΛ, σχε­τι­κά με την σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στα κατε­χό­με­να αναφέρεται:…

Διεθνή
Σπεύδει να δημιουργήσει τετελεσμένα η Τουρκία καθώς προχωράει το ιμπεριαλιστικό παζάρι

Mε τη δημιουρ­γία τετε­λε­σμέ­νων, ενό­ψει των διευ­θε­τή­σε­ων που βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου, η…