Περιήγηση: Αμπελόκηποι-Μενεμένη

Επικαιρότητα
Αμπελόκηποι-Μενεμένη: Τραμπούκικη επίθεση από φασιστοειδή δέχθηκαν μέλη του ΚΚΕ — Αντιφασιστική συγκέντρωση σήμερα στις 7 μμ

Σε αντι­φα­σι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση σήμε­ρα Τρί­τη στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία της Μενε­μέ­νης καλούν οι ΚΟ του Δήμου Αμπε­λο­κή­πων — Μενε­μέ­νης του ΚΚΕ για την επί­θε­ση από…