Περιήγηση: Ανάσταση

Απόψεις
Το Αναστάσιμο μήνυμα

 Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Η Ανά­στα­ση «εγκα­τα­στά­θη­κε» εντός μας και  εκδη­λώ­νε­ται… Οι άνθρω­ποι έκλει­σαν τις τηλε­ο­ρά­σεις κι άρχισαν…