Περιήγηση: Ανάφη

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Στην Ανάφη με σεμνότητα και περηφάνια τιμούμε τους συντρόφους μας που στάθηκαν βράχοι αντοχής και αυτοθυσίας

«Βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ, στην Ανά­φη, το νησί που σε επο­χές σκο­τει­νές, σε μέρες μαύ­ρες για τον τόπο και τον λαό…

Ιστορία
Τόποι ιεροί

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Μακρό­νη­σος και Γυά­ρος, Αϊ Στρά­της, Τρί­κε­ρι και Ικα­ριά, Ανά­φη, Φολέ­γαν­δρος, Ακρο­ναυ­πλιά, Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δά­ρι. Τόποι ξεροί,…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μπερτλ Μπερτλς: Εξόριστοι στο Αιγαίο (Αφήγημα πολιτικού και ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος)

Γρά­φει η ofisofi // Ο Αυστρα­λός δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Μπερτ Μπερ­τλς προ­τεί­νει στη σύντρο­φό του Ντό­ρα να συνα­ντη­θούν στην Ελλάδα.…