Περιήγηση: Ανήλικοι πρόσφυγες

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταδικάζει τη ρατσιστική επίθεση σε δομή ανηλίκων προσφύγων στην Περαία Θεσσαλονίκης

Η ΚΟ Θερ­μαϊ­κού του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη ρατσι­στι­κή και δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομά­δα 30 περί­που ατό­μων το βρά­δυ της Πέμπτης…