Περιήγηση: Αναγκαστικός γάμος

Διεθνή
Ιταλία: Πακιστανή 18 ετών εξαφανίσθηκε και πιθανώς δολοφονήθηκε από τους συγγενείς της, διότι αρνήθηκε «αναγκαστικό γάμο» με τον ξάδερφό της

Κύριο θέμα απο­τε­λεί στην ιτα­λι­κή επι­και­ρό­τη­τα η εξα­φά­νι­ση της δεκα­ο­κτά­χρο­νης Πακι­στα­νής, Σαμάν Αμπάς. Η Σαμάν ζού­σε με την οικο­γέ­νειά της…