Περιήγηση: Αναισθησιολόγος

Προτεινόμενο
Κοζάνη: Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς — Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση της εγκύου με το νεκρό έμβρυο

Κατε­πεί­γου­σα προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση παρήγ­γει­λε προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Κοζά­νης, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί εάν τελέ­στη­καν αδι­κή­μα­τα στην υπό­θε­ση της 41χρονης εγκύου…