Περιήγηση: ανακυκλωση

Διεθνή
Η αλήθεια για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση στο Σουηδικό “μοντέλο”

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Τα τρία τέταρ­τα του ανα­κυ­κλω­μέ­νου υλι­κού θάβε­ται ή καί­γε­ται στην Σου­η­δία. Τα στοι­χεία παρα­θέ­τει η εται­ρία «Βιο­μη­χα­νί­ες…