Περιήγηση: αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Επικαιρότητα
Eκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μειω­μέ­νες τιμές κατά 50% στα ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια για τους ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κούς Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης για τις μετα­κι­νή­σεις τους, προσφέρουν…