Περιήγηση: Αναπληρωτές

Παιδεία
Αναπληρώτρια στη Σαντορίνη: «Λυπάμαι αλλά εξαιτίας της αισχροκέρδειας σας ας μείνουν τα παιδιά σας χωρίς καθηγητές»

Έντο­νη συζή­τη­ση για τα ενοί­κια στις του­ρι­στι­κές περιο­χές εκί­νη­σε μία δημο­σί­ευ­ση ανα­πλη­ρώ­τριας καθη­γή­τριας στο Twitter, οδη­γώ­ντας σε παρέμ­βα­ση της υπουργού…

Επικαιρότητα
Eκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μειω­μέ­νες τιμές κατά 50% στα ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια για τους ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κούς Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης για τις μετα­κι­νή­σεις τους, προσφέρουν…

Επικαιρότητα
Από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άνοι­ξε από σήμε­ρα η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία μπο­ρούν οι ενδια­φε­ρό­με­νοι εκπαι­δευ­τι­κοί για πρό­σλη­ψη ως ανα­πλη­ρω­τές ή…