Περιήγηση: Αναστάσης Γκίκας Τμήμα Ιστορίας ΚΕ ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Εκδήλωση του ΚΚΕ «Ο χαρακτήρας και τα μηνύματα της επανάστασης του 1821» -| live video

Παρα­κο­λου­θεί­στε τη δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση (Zoom: https://zoom.us/j/92151074403), που διορ­γά­νω­σε το η ΤΟ Εκπαι­δευ­τι­κών της ΚΟΑ του ΚΚΕ με θέμα: «Ο χαρα­κτή­ρας και…