Περιήγηση: Αναστάσιος Αναδιώτης

Κοινωνία
Αρνητικές αποφάσεις για αποφυλακίσεις χρυσαυγιτών — «Η οργάνωση αυτή συνεχίζει υπόγεια τη δράση της, αυτά διαβάζω εγώ»

Ομό­φω­να το πεντα­με­λές Εφε­τείο Ανα­στο­λών απέρ­ρι­ψε χτες τις αιτή­σεις απο­φυ­λά­κι­σης των χρυ­σαυ­γι­τών — ναζι­στών Χρυ­σα­φί­τη και Ανα­διώ­τη, που έχουν καταδικαστεί…

Επικαιρότητα
Άλλοι τρεις Χρυσαυγίτες ζητούν να αποφυλακιστούν ελπίζοντας σε μεταχείριση αντίστοιχη του Πατέλη…

Ενα ένα τα φυλα­κι­σμέ­να μέλη της εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή ζητούν την απο­φυ­λά­κι­σή τους, επεν­δύ­ο­ντας στο μέχρι τώρα «ευνοϊ­κό κλίμα»…