Περιήγηση: Αναστολή πτήσεων

Διεθνή
Σε επιφυλακή ο ΠΟΥ με την εμφάνιση νέου στελέχους του κορωνοϊού στη Βρετανία — Ευρωπαϊκές χώρες αναστέλλλουν τις πτήσεις

Ανη­συ­χη­τι­κά τα νέα από τη Βρε­τα­νία όπου ένα νέο στέ­λε­χος του ιού είναι μέχρι και 70% πιο μετα­δο­τι­κό, ευτυ­χώς όχι…

Επικαιρότητα
Παράταση αναστολής πτήσεων από και προς Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Γερμανία

Παρα­τεί­νε­ται έως τις 15 Μαΐ­ου 2020 η προ­σω­ρι­νή απα­γό­ρευ­ση πτή­σε­ων από την Ιτα­λία, Ισπα­νία, Τουρ­κία, το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, την Ολλανδία…