Περιήγηση: Αναστολή συμβάσεων

Επικαιρότητα
Αναστέλλονται οι συμβάσεις των δημοσιογράφων στην Εφημερίδα των Συντακτών

Ανα­στέλ­λο­νται οι συμ­βά­σεις των δημο­σιο­γρά­φων στην Εφη­με­ρί­δα Συντα­κτών για ένα μήνα, λόγω της μεί­ω­σης της κυκλο­φο­ρί­ας της εφη­με­ρί­δας. Η ίδια…