Περιήγηση: αναστολή σύμβασης εργασίας

Κοινωνία
Η κυβέρνηση εμπαίζει χιλιάδες εργαζόμενους με συνεχείς καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Περισ­σό­τε­ροι από 500.οοο εργα­ζό­με­νοι (και οι οικο­γέ­νειές τους) περι­μέ­νουν τα ψίχου­λα της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού (σε εργα­ζό­με­νους που ανε­στά­λη η…