Περιήγηση: Ανατολική Αττική

Επικαιρότητα
Φωτιές σε εξέλιξη: Εκκενώνονται συνεχώς οικισμοί στα Δερβενοχώρια – Οι εξελίξεις από όλα τα μέτωπα

Δύσκο­λο παρα­μέ­νει το μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς που εκδη­λώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας στο Πάνα­κτο Βοιω­τί­ας, στα Δερ­βε­νο­χώ­ρια όπου συνε­χώς εκκενώνονται…

Επικαιρότητα
Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ σε πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής — Οι κομμουνιστές στο πλευρό των πυρόπληκτων

Περιο­δεία σε γει­το­νιές της Παλ­λή­νης και συζή­τη­ση με λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που είδαν τις μέρες αυτές ξανά τον πύρι­νο εφιάλ­τη, πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Μόνο περισσότερη οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στις πυρόπληκτες περιοχές»

Σε σχό­λιο, για την επί­σκε­ψη και τις δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη στις πλη­γεί­σες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, το Γρα­φείο Τύπου…

Επικαιρότητα
Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ): Η κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπει τέλος στον εφιάλτη στην Ανατολική Αττική

Στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής περιό­δευ­σε το πρωί ο Γιάν­νης Γκιό­κας, βου­λευ­τής Ανα­το­λι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ και μέλος της…

Κοινωνία
Πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι: Πλήρης σύγχυση και απόλυτη έλλειψης συντονισμού — Οι διάλογοι της ντροπής

Εικό­να πλή­ρους σύγ­χυ­σης και από­λυ­της έλλει­ψης συντο­νι­σμού μετα­ξύ των αρμό­διων φορέ­ων, χωρίς ενιαία πλη­ρο­φό­ρη­ση και με άγνοια για το πού…