Περιήγηση: Ανατολική Γούτα

Επικαιρότητα
Ρωσία: Η Βρετανία έστησε την “προβοκάτσια” στην Ανατολική Γούτα της Συρίας με “σκηνοθετημένη” επίθεση με χημικά όπλα

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας δια­θέ­τει απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που απο­δει­κνύ­ουν ότι η Βρε­τα­νία εμπλέ­κε­ται άμε­σα στην “προ­βο­κά­τσια” που σημειώ­θη­κε στην Ανατολική…