Περιήγηση: Ανατολική Μεσόγειος

Διεθνή
Πολεμική ρητορική με ευθείες απειλές από τον Ερντογάν: Θα κάνει «οτιδήποτε» για να πάρει η Τουρκία «αυτό που δικαιούται»

Με μια άκρως προ­κλη­τι­κή ομι­λία στη φιέ­στα που διορ­γά­νω­σε η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση για την επέ­τειο της νίκης στο Μαν­τζι­κέρτ, ο…

Πολιτική
Ελληνοτουρκικά: Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για τις επικίνδυνες διευθετήσεις με ευρωατλαντική σφραγίδα

Σε μπα­ράζ διπλω­μα­τι­κών επα­φών με τους ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς εταί­ρους και συμ­μά­χους τους, έχουν επι­δο­θεί Αθή­να και Άγκυ­ρα, προ­κει­μέ­νου να δια­μορ­φώ­σουν καλύτερους…

Πολιτική
Συνεχίζεται η «περιπλάνηση» του Ορούτς Ρέις και οι διεργασίες για «διάλογο» και συμβιβασμούς

Για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη μέρα το τουρ­κι­κό ερευ­νη­τι­κό «Ορούτς Ρέις», συνο­δευό­με­νο από τουρ­κι­κά πολε­μι­κά πλοία, κινεί­ται εντός της ελλη­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας. Σύμφωνα…

Πολιτική
Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς — Ολες οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο (ΦΩΤΟ)

Oruc Reis: Στο «ανα­το­λι­κό­τε­ρο σημείο της ελλη­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας» εισήλ­θε το τουρ­κι­κό ερευ­νη­τι­κό σκά­φος «Oruc Reis» με τα βοη­θη­τι­κά σκά­φη και…

Διεθνή
Ερντογάν: Ανύπαρκτη η συμφωνία Ελλάδας — Αιγύπτου, επαναλαμβάνουμε τις γεωτρήσεις στη Αν. Μεσόγειο

Την απο­στο­λή του «Μπαρ­μπα­ρός» για νέες σει­σμι­κές έρευ­νες για εντο­πι­σμό υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ανα­κοί­νω­σε ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ…