Περιήγηση: ανατολικό Αιγαίο

Επικαιρότητα
Απειλές Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θα θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών του Αν. Αιγαίου αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν

Με τον πλέ­ον ξεκά­θα­ρο τρό­πο η Άγκυ­ρα ‑κλι­μα­κώ­νο­ντας την αμφι­σβή­τη­ση των ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των- βάζει στο «τρα­πέ­ζι» το θέμα της…