Περιήγηση: Ανατολικό Βερολίνο

Διεθνή
Ανατολικό Βερολίνο: «Εδώ είναι η λεωφόρος Καρλ Μαρξ, όχι η λεωφόρος καπιταλισμού!»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Περί­ο­δο ανα­βρα­σμού, δια­μαρ­τυ­ριών και κινη­το­ποι­ή­σε­ων διά­γουν τους τελευ­ταί­ους μήνες οι κάτοι­κοι του Ανα­το­λι­κού Βερο­λί­νου, της άλλο­τε πρωτεύουσας…