Περιήγηση: Αναχαίτιση

Διεθνή
Αναχαιτίσεις σε Μαύρη Θάλασσα και Αλάσκα — Πτήσεις επίδειξης ισχύος

Αμε­ρι­κα­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη ανα­χαί­τι­σαν και συνό­δευ­σαν τέσ­σε­ρα ρωσι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά που μπο­ρούν να μετα­φέ­ρουν πυρη­νι­κά όπλα, κατά την διάρ­κεια πτή­σης ρουτίνας…