Περιήγηση: Ανδρέας Παπαδόπουλο

Επικαιρότητα
KKE: Πρόκληση η καταδίκη δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση της Χρυσής Αυγής

«Η κατα­δί­κη του δημο­σιο­γρά­φου Ανδρέα Παπα­δό­που­λου για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής ΧΑ, απο­τε­λεί πρό­κλη­ση, ιδιαί­τε­ρα την ώρα που βρίσκεται…