Περιήγηση: Ανδριάντας Μαρξ

Διεθνή
Γερμανία: Αποκαλυπτήρια δίμετρου ανδριάντα του Καρλ Μαρξ στο Γκελζενκίρχεν

Ενώ τη Λετο­νία και στην Εσθο­νία, με από­φα­ση των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, γκρε­μί­ζο­νται σοβιε­τι­κά μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη, σε…